AXEL PRO Számlázó Program AXEL PRO SZÁMLÁZÓ PROGRAM
        Program Hírek   Kövess Twitteren   számlázó program youtube   számlázó program facebook

Cikkek, hírek, tudnivalók

Szoftverünkkel, jogszabályokkal, céges ügyvitellel
kapcsolatos írások, amelyekről nem érdemes lemaradnia.


 

Elektronikus számlázás?

Az elektronikus számla fogalmához először is érdemes tisztázni, hogy a magyar jogszabályok szerint milyen „számlák” léteznek:
- Kézzel kibocsátott, papír alapú számla (számlatömb)
- Elektronikusan kibocsátott, papír alapú számla (számlázó programmal)
- Elektronikusan kibocsátott, elektronikusan elküldött számla (elektronikus számla, e-számla)

Az elektronikus számlázás estében egy másik félnek kell bizonyítania, hogy a kiállított számla hiteles és időbélyeggel kell ellátnia. Ezért a szolgáltatásért egy külső, digitális aláírásokra szakosodott cégnek kell fizetni, ez azt is jelenti, hogy egy másik fél is belelát a számlázásba.
Az elektronikus számlázás, a papír alapú számlázáshoz képest nem tekinthetőbb olcsóbbnak, pedig sokan ezért választják. Mind a két fajta számlázáshoz szükség van egy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező számlázó programra (AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program). A papír alapú számlázáshoz szükséges egy nyomtató és még postázási költség is felmerülhet, ha a vevő nem készpénzzel fizet vagy nem veszi át személyesen a számlát. De az elektronikus számlázáshoz szükséges egy másik vállalat, aki bizonyítja a dokumentum hitelességét, így Ön ugyanúgy fizet plusz összeget a kiállított számlájáért. A legnagyobb különbséget mégis az jelenti, hogy egy másik fél belelát a céges ügyvitelébe, hozzáfér a számláihoz.

Az elektronikus számlázás, a papír alapú számlázáshoz képest nem tekinthetőbb olcsóbbnak.
Az elektronikus számlázásról a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 175.§ rendelkezik:

„175. § (1) Számlát elektronikus úton kibocsátani, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló
számlára e törvényben szabályozott jogot alapítani, kizárólag abban az esetben lehet, ha a
számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított.
(2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek való megfelelés érdekében az elektronikus
úton kibocsátott számlát
a) az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti, legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel
kell ellátni; vagy
b) az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kell
létrehozni és továbbítani.
(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának feltétele, hogy a számlakibocsátásra kötelezett és
a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban megállapodjon az EDI
alkalmazásáról és használatáról.
(4) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazása esetében a számlakibocsátásra kötelezett köteles
gondoskodni arról is, hogy havi rendszerességgel az adott hónapban kibocsátott számlákról
papíron kiegészítő összesítő jelentés készüljön, és azt a termék beszerzője, szolgáltatás
igénybevevője megkapja.
(5) Külön jogszabály az (1) bekezdésben említett követelménynek való megfelelés érdekében
az elektronikus úton kibocsátott számlára egyéb rendelkezéseket is megállapíthat.”

Az ide vonatkozó ÁFA törvény

További cikkek...

 
 
Copyright (c) 2015 AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program, Minden jog fenntartva!